تبلیغات
16 - داریوش یکم در کتاب مقدس عهد عتیق
sami.svn7@gmail.com

داریوش یکم در کتاب مقدس عهد عتیق

جمعه 31 تیر 1390 03:14 ب.ظ

نویسنده : سامی .
ارسال شده در: تاریخی ،

 

در کتاب مقدس عهد عتیق (عهد قدیم)، در ۲۵ آیه، نام داریوش ذکر شده است.

 

۱- عزرا باب چهار آیه پنج

و به ضدّ ایشان مدبّران اجیر ساختند که در تمام ایام کورش پادشاه فارس، تا سلطنت داریوش، پادشاه فارس قصد ایشان را باطل ساختند.

۲- عزرا باب چهار آیه بیست و چهار

آنگاه کار خانه خدا که در اورشلیم است، تعویق افتاد و تا سال دوّم سلطنت داریوش، پادشاه فارس معطّل ماند.

۳- عزرا باب پنج آیه پنج

اما چشم خدای ایشان بر مشایخ یهودا بود که ایشان را نتوانستند، از کار بازدارند تا این امر به سمع داریوش برسد و جواب مکتوب درباره‌اش داده شود.

۴- عزرا باب پنج آیه شش

سواد مکتوبی که تتنایی، والی ماورای‌نهر و شتربوزنای و رفقای او افرسکیان که در ماورای نهر ساکن بودند، نزد داریوش پادشاه فرستادند.

۵- عزرا باب پنج آیه هفت

مکتوب را نزد او فرستادند و در آن بدین مضمون مرقوم بود که «بر داریوش پادشاه سلامتی تمام باد.

۶- عزرا باب شش آیه یک

آنگاه داریوش پادشاه، فرمان داد تا در کتابخانهٔ بابل که خزانه‌ها در آن موضوع بود تفحّص کردند.

۷- عزرا باب شش آیه دوازده

و آن خدا که نام خود را در آنجا ساکن گردانیده است، هر پادشاه یا قوم را که دست خود را برای تبدیل این امر و خرابی این خانه خدا که در اورشلیم است دراز نماید، هلاک سازد. من داریوش این حکم را صادر فرمودم، پس این عمل بلا تأخیر کرده شود.

8- عزرا باب شش آیه سیزده

آنگاه تتنایی، والی ماورای نهر و شتربوزنای و رفقای ایشان بروفق فرمانی که داریوش پادشاه فرستاده بود، بِلاتأخیر عمل نمودند.

9- عزرا باب شش آیه چهارده

و مشایخ یهود به بنا نمودن مشغول شدند و برحسب نبوّت حجی نبی و زکریا ابن عدو کار را پیش بردند و برحسب حکم خدای اسرائیل و فرمان کورش و داریوش و ارتحشستا، پادشاهان فارس آن را بنا نموده، به انجام رسانیدند.

10- عزرا باب شش آیه پانزدهم

و این خانه، در روز سوّم ماه اذار در سال ششم داریوش پادشاه، تمام شد.

11- نحمیا باب دوازده آیه بیست و دو

و رؤسای آبای لاویان، در ایام الیاشیب و یهویاداع و یوحانان و یدوع ثبت شدند و کاهنان نیز در سلطنت داریوش فارسی‌.

12- دانیال باب پنج آیه سی و یک

و داریوش مادی در حالی که شصت و دو ساله بود سلطنت را یافت‌.

13- دانیال باب شش آیه یک

و داریوش مصلحت دانست که صد و بیست والی بر مملکت نصب نماید تا بر تمامی مملکت باشند.

14- دانیال باب شش آیه شش

آنگاه این وزراء و والیان نزد پادشاه جمع شدند و او را چنین گفتند: (ای داریوش پادشاه تا به ابد زنده باش‌.)

15-  دانیال باب شش آیه نه

بنابراین داریوش پادشاه نوشته و فرمان را امضا نمود.

16- دانیال باب شش آیه بیست و پنج

بعد از آن داریوش پادشاه به جمیع قومها و امّت‌ها و زبانهایی که در تمامی جهان ساکن بودند نوشت که (سلامتی شما افزون باد!)

 

17- دانیال باب شش آیه بیست و هشت

پس این دانیال در سلطنت داریوش و در سلطنت کورش فارسی فیروز می‌بود.

18- دانیال باب نه آیه یک

در سال اول داریوش بن اخشورش که از نسل مادیان و بر مملکت کلدانیان پادشاه شده بود،

19- دانیال باب یازده آیه یک

و در سال اول داریوش مادی، من نیز ایستاده بودم تا او را استوار سازم و قوّت دهم‌.

20- حجی باب یک آیه یک

در روز اوّل ماه ششم از سال دوّمِ داریوش پادشاه، کلام خداوند به واسطه حجی‌نبی و به زربابل بن شألتیئیل والی یهودا و به یهوشع بن یهوصادق رئیس کهنه رسیده، گفت‌:

21- حجی باب یک آیه پانزدهم

در روز بیست و چهارم ماه ششم از سال دوّمِ داریوش پادشاه، این واقع شد.

22- حجی باب دو آیه ده

در روز بیست و چهارم ماه نهم از سال دوّمِ داریوش، کلام خداوند بواسطه حجی نبی نازل شده، گفت‌:

23- زکریا باب یک آیه یک

در ماه هشتم از سال دوّم داریوش، کلام خداوند بر زکریا ابن برکیا ابن عدوی نبی نازل شده، گفت:

24- زکریا باب یک آیه هفت

در روز بیست و چهارم ماه یازدهم که ماه شَباط باشد، از سال دوّم داریوش، کلام خداوند بر زکریا ابن برکیا ابن عدوی نبی نازل شده، گفت‌:

25- زکریا باب هفت آیه یک

و در سال چهارم داریوش پادشاه واقع شد که کلام خداوند در روز چهارم ماه نهم که ماه کِسَلُو باشد بر زکریا نازل شد.

منبع

1- کتاب مقدس عهد عتیق
دیدگاه ها : نظر بده
برچسب ها: داریوش بزرگ ، کتاب مقدس ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 6 مرداد 1393 03:47 ب.ظپیش بینی مسابقات فوتبال