تبلیغات
16 - نشان فروهر چیست؟
sami.svn7@gmail.com

نشان فروهر چیست؟

دوشنبه 9 خرداد 1390 03:28 ق.ظ

نویسنده : سامی .
ارسال شده در: تاریخی ،

 

نشان فروهر چیست؟

 

تقریبا همهی ما نام "فروهر" به گوشمان خورده، حتی خیلی از ما نشان "فروهر" را به گردن انداخته، از تندیس و یا تصویر آن در منزل یا محل کار خود استفاده میکنیم، اما اطلاعات زیادی دربارهی تاریخچهی آن نداشته و حتی نمیدانیم این نشان، نمادِ چیست. فقط همین اندازه می‍‍دانیم که این نشان، یک نشان ملی است، و متعلق به ایران باستان و آریاییان است.

 

چکیده تاریخچه فروهر

"فـُروهـَر" یا "فـَروَهـَر" و یا نام اصلیِ آن "فـَرَه وَهَر" (Farahvahar) در اصل نام آریاییِ "روح" در زبان عربی است. بیش از چهار هزار و پانصد سال پیش، زمانی که تقریبا تمام اقوام کرهی زمین سرگرم بت پرستی بودند و تمام وجود انسان را فقط و فقط همین کالبد خاکی و فانی میدانستند، درست در همین زمان، آریاییانِ باستان اعتقاد داشتند انسان غیر از کالبد خاکی دارای روح بوده و پس از مرگ، این روح از بدن فانی جدا شده و به جای دیگری رفته و به زندگی اش ادامه میدهد، آریاییان این منزلگاهِ پس از مرگِ روح را  "اَختران"  مینامیدند. نامی که آریاییها برای آنچه که ما امروز بدان روح میگوییم انتخاب کرده بودند "فَرَه وَهَر" بود، و قدمت ساخت نشان "فرهوهر" به بیش از چهارهزار سال پیش بازمیگردد. و جالب اینجاست که اعتقاد آریاییان به وجود "فرهوهر" (روح) به پیش از زایش زرتشت باز میگردد، و این خود جای بس افتخار است. سنگ نگارههای شاهنشاهان هخامنشی در کاخهای پرسپولیس و سنگ نگارههای شاهنشاهان ساسانی همه حکایت از آن دارد.

 

 

 

 

 

به عقیده ی آریاییان، "فرهوهرها" هر ساله در ماه فروردین به زمین آمده و برکات آسمانی با خود میآوردند، و روز سیزدهم فروردین دوباره به آسمان برمیگشتند، پس آریاییها شبِ آخرین چهارشنبهی سال را به بالای تپهها رفته و با روشن کردن آتش مراسم باشکوهی را برگذار میکردند و به استقبال "فرهوهرها" میرفتند (چهارشنبه سُهران)، سپس در روز سیزدهم فروردین برای بدرقهی فرهوهرها به دشتها رفته و جشن برپا میکردند (سیزده بدر).

 

 

 

اکنون که بطور خلاصه دانستیم "فرهوهر" چیست، به توضیحات اندکی در مورد مفهوم این نشان ایرانی میپردازیم.

 

 

 

مفهوم نشان "فرهوهر"

   

نکته بسیار شگفت انگیز دربارهی این نشان ملی ما ایرانیان آن است که ذره ذرهی این نشان دارای مفهوم و دانشی نهفته است. اینک به تشریح این نشان ملی میپردازیم:

 

 

 

1 چهرهی یک پیرمرد

قرار دادن چهره یک پیرمرد سالخورده در این نگاره اشاره به شخص نیکوکار و یکتا پرستی دارد که رفتار و ظاهر مرتب وپسندیدهاش سرمشق و الگوی دیگر مردمان بوده است و دیگران تجربیات وی را ارج مینهادند. بنابراین قرار دادن چهرهی یک پیرمرد به عنوان سرِ نگاره نشان از خرد و تجربهی پیرمرد دارد. 

 

2 دست راست پیرمرد

دست راست نگاره به سوی آسمان دراز شده است که اشاره به ستایش و پرستش "دادار هستی اورمزد" خدای واحد ایرانیان دارد، که زرتشت در 4000 سال پیش آن را به جهان هدیه نمود، و عجیب آنجاست که پیش از زرتشت، آریاییان به وجود "فرهوهر" (روح) و "اهورَ" (خدا) اعتقاد داشتهاند.

   

3 حلقهای که در دست چپ پیرمرد است

چنبرهای (حلقهای) دردست چپ نگاره وجود دارد که نشان از عهد و پیمانی است که بین انسان و اهورامزدا بسته میشود و انسان باید خدای واحد را ستایش کند و همیشه در همه امور وی را ناظر بر کارهای خود بداند . مورخین حلقههای ازدواجی که بین جوانان رد و بدل میشود را برگرفته شده از همین چنبره میدانند و آنرا یک سنت ایرانی میدانند که به جهان صادر شده است . زیرا زن و شوهر نیز با دادن چنبره (حلقه) به یکدیگر پیمانی را با هم امضا نمودهاند که همیشه به یکدیگر وفادار بمانند .

   

4 بالهای نشان فرهوهر

بالهای کشیده شده در دو طرف نگاره اشاره به تندیس پرواز به سوی پیشرفت و ترقی در میان انسان است و در نهایت امر رسیدن به اورمزد دادار هستی خدای واحد ایرانیان است.

 

5 سه ردیف پر بر روی بالهای فرهوهر

سه قسمتی که روی بالها به صورت طبقهبندی شده قرار گرفته است اشاره به سه دستور جاودانه پیر خرد و دانش جهان "اشو زرتشت" دارد  که بعدها به نشان اضافه شد. که بیشک میتوان گفت تا میلیونها سال دیگر تا جهان در جهان باقی باشد این سه فرمان پابرجاست و همیشه الگو و راهنمای مردمان جهان است. این سه فرمان که روی بالهای فروهر نقش بسته شده همان کردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک ایرانیان است. بالهای "فرهوهر" برای پرواز، پیشرفت و تعالی انسان به سوی اهورامزدا از این سه ردیف پر تشکیل شده و بالهای انسان تنها با حمایت این سه ردیف پر (کردارنیک، گفتارنیک، پندارنیک) توانایی پرواز و پیشرفت را دارد.

   

6 حلقهای که کمر پیرمرد را دربرگرفته است

در میان کمر پیرمرد ایرانی یک چنبره (حلقه) بزرگ قرار گرفته شده است که اشاره به "دایره روزگار" و جهان هستی دارد که انسان در این میان قرار گرفته است و مردمان موظف شده اند در میان این چنبره روزگار روشی را برای زندگی برگزینند که پس از مرگ روحشان شاد و قرین رحمت و آمرزش الهی قرار بگیرد .

   

7 دو سر حلقه که به پایین آویزان گشته است

دو رشته از چنبره (حلقه) به راست (خیر) و چپ (شر) کشیده شده است که نشان از دو عنصر باستانی ایران دارد. یکی سوی راست و دیگری سوی چپ . نخست " سپنته مینو" که همان نیروی الهی اهورامزدا است و دیگری "انگرهمینو" که نشان از نیروی شر و اهریمنی است. انسان در میان دو نیروی خیر و شر قرار گرفته است که با کوچکترین لرزشی به تباهی کشیده میشود و نابود خواهد شد. پس اگر از کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک پیروی کند همیشه نیروی سپنته مینو در کنار وی خواهد بود و او به کمال خواهد رسید و هم در این دنیا نیک زندگی خواهد کرد و هم در دنیای پسین روحش شاد و آمرزیده خواهد بود .

قسمت دم نیز همانند قسمت بالها به سه ردیف پر تقسیم شده. انتهای لباس پیرمرد سالخورده باستانی ایران به صورت سه طبقه بنا گذاشته شده است که اشاره به کردار نیک، گفتار نیک و پندار نیک دارد. پس تنها و زیباترین راه و روش نیک زندگی کردن و به کمال رسیدن از دید "اشو زرتشت" همین سه فرمان است. که دیده میشود امروز جهان تنها راه و روش انسان بودن را که همان پندارهای زرتشت بوده است را برای خود برگزیده است و خرافات و عقاید پوچ را به دور ریخته است.

 

 

 

این تنها گوشهای از آثار نیاکان گرامی ماست که امروز وظیفه ماست از آن پاسداری کنیم.

 
دیدگاه ها : نظر بده
برچسب ها: فره وهر ، ایران ، زرتشت ، باستان ، رفتار نیک ، گفتار نیک ، پندار نیک ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 7 مرداد 1393 12:47 ق.ظپیش بینی مسابقات فوتبال